Werkgevers Leeuwarden


Een werkgever staat bovenaan een bedrijf en zorgt voor een goede basis van de organisatie. Als werkgever is het belangrijk dat jouw personeel vertrouwen heeft in het bedrijf en dat er een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid gevoerd wordt. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van de werkzaamheden.

In de Arbowet zijn de rechten en plichten van de werkgever opgenomen. Kort samengevat komt dat neer op het volgende:

  • De werkgever zorgt ervoor dat de werkplek zo is ingericht dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid of veiligheid van het personeel
  • De werkgever moet zorgen voor veilig apparatuur en voor een goed gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen of schadelijke materialen
  • De werkgever dient goede persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, als risico's niet op een andere manier te beheersen zijn
  • De werkgever is verplicht te zorgen voor goede voorlichting en instructies en moet zorgen voor controle op de naleving van de regels
  • De werkgever is verantwoordelijk voor het regelen van bedrijfshulpverlenining.


Bij sommige bedrijven werken veel freelancers en uitzendkrachten. De verplichtingen van de werkgever omschreven in de Arbowet geldt ook voor deze groep.